.

Středisko Aqua

ov

Středisko AQUA pro vás zajišťuje provoz a údržba vodovodních řadů a vodárenských objektů, provoz a údržbu kanalizačních stok a čistírny odpadních vod a likvidaci odpadních vod na centrální ČOV Opočno. 

Dále nabízíme:

 • Čištění a desinfekce studní
 • Návrhy, dodávky a montáže zařízení pro čištění odpadních vod – lapače tuků, lapoly (restaurace, průmyslové objekty)
 • Montáže vodovodních a kanalizačních přípojek, včetně zajištění kompletní projektové dokumentace a projednání se správními orgány
 • Přepojování septiků na veřejnou kanalizační síť
 • Kompletní instalatérské práce v bytových objektech – ohřívače vody, vodovodní baterie, ...
 • Servis vodoměrů oprávněnými pracovníky
 • Zajištění kompletní dodávky domovních čistíren odpadních vod, včetně projednání se správními orgány

 Naše technika a vybavení 

 • Vybavený dílenský automobil pro kompletní montážní a opravárenské práce
 • Vysokotlaké čisticí zařízení Kranzle
 • Vyhledávač vodovodních uzávěrů
 • Kalová čerpadla s příslušenstvím
 • Elektrocentrála

Kontaky: 

Vedoucí střediska: Luboš Hradecký +420 724 986 532

Administrativa: Zdeňka Machútová +420 725189385

 

Dokumenty:

Jste zde: Domů Středisko Aqua